fbpx

LOFT GAME BAR

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця Угода (далі – Угода) є публічною офертою умов використання сайту loftgamebar.com (далі – Сайт), в особі Правовласника Веб-сайту (далі – Адміністрація Сайту) та третіх осіб – фізичних та/або юридичних осіб (далі – Користувач).
1.2. Користувач зобов’язується повністю ознайомитись з цією Угодою до моменту внесення персональної інформації на Сайті.
1.3. Внесення персональної інформації на веб-сайті означає повне та беззастережне прийняття Користувачем умов цієї Угоди.
1.4. У разі незгоди Користувача з умовами Угоди використання Сайту Користувач повинен негайно припинитися.

2. Інтелектуальні права

2.1. Усі результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації, розміщені на веб-сайті, у тому числі, але не обмежуючись, елементами дизайну, графічними зображеннями (у тому числі ілюстрації), фотографічними творами, текстом, аудіовізуальними творами та іншими творами, а також товарними знаками та промисловими зразками, що охороняються відповідно до чинного в Україні законодавства.
Вищезазначені об’єкти інтелектуальної власності окремо і всі разом являють собою Контент, що охороняється (далі — Контент).
2.2. Сайт та все, що на ньому розміщено, а також весь Контент веб-сайту є власністю Адміністрації Сайту.
2.3. Використання Веб-сайту, у тому числі його Контенту, допускається лише з метою ознайомлення та для можливості отримання послуг, які надає Адміністрація Сайту.
Використання Веб-сайту, у тому числі його Контенту, у комерційних цілях не допускається.
2.4. Цитування текстових матеріалів, опублікованих на веб-сайті, дозволяється з обов’язковою вказівкою активного гіперпосилання на веб-сайт або розділ Веб-сайту з цитованим Контентом.
2.5. Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати, не копіювати будь-які частини Сайту, крім випадків, коли такий дозвіл Користувачеві надано Адміністрацією Сайту.

3. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

3.1. Сайт дозволяє користувачеві переглядати та завантажувати інформацію з веб-сайту виключно для особистого некомерційного використання. Заборонено видозмінювати матеріали Сайту, розповсюджувати Контент для громадських та/або комерційних цілей.
3.2. При внесенні персональної інформації на веб-сайті або оформленні замовлення на веб-сайті Користувач дає згоду на надання достовірної та точної інформації про себе та контактні дані.
3.3. Користувач може оформити бронювання на кімнату або стіл, залишити персональну інформацію у форму «Замовити зворотній дзвінок» самостійно шляхом натискання кнопки «Забронювати», «Замовити зворотній дзвінок» або за телефоном, вказаним на веб-сайті. При оформленні бронювання на кімнату або стіл, внесенні інформації у форму «Замовити зворотній дзвінок» оформлення замовлення телефоном повідомлення користувача здійснюється на номер мобільного телефону, який був зазначений у формах зазначених у п. 3.2
3.4. На веб-сайті заборонені прямі або непрямі образи третіх осіб, заклики до насильницької зміни конституційного ладу або захоплення державної влади, заклики до зміни адміністративних кордонів або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України, будь-яка образлива поведінка та висловлювання, в яких простежується провокування різкої та/або негативної реакції інших користувачів, а також будь-які дії та повідомлення, заборонені чинним в Україні законодавством.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, ОСОБИСТІ ДАНІ І БЕЗПЕКА

4.1. Інформація, яку надає Користувач Адміністрації Сайту, є конфіденційною інформацією.
4.2. Погоджуючись з цією Угодою, Користувач надає свою повну та беззастережну згоду на збір, обробку та використання своїх персональних даних на умовах та у порядку, передбаченому Законом України «Про захист персональних даних».
4.3. Користувач дає згоду Адміністрації Сайту на збирання, використання, обробку, зберігання інформації, що містить персональні дані користувача, лише з метою надання Адміністрацією Сайту відповідних послуг за допомогою Веб-сайту.
4.4. Адміністрація Сайту зобов’язується здійснювати збір тільки тієї інформації, що містить персональні дані користувача, і яку Користувач надає добровільно під час реєстрації на веб-сайті або оформлення Замовлення без реєстрації на веб-сайті, тобто лише в тих випадках, коли інформація є необхідною для надання та / або покращення послуг, які надає Адміністрація сайту Користувачеві.
4.5. Адміністрація Сайту вживає необхідних заходів для запобігання несанкціонованому доступу до персональних даних користувача Сайту.

4.6. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за дії третіх осіб (у тому числі Інтернет-провайдерів, які забезпечують технічну доступність Веб-сайту в місці знаходження користувача) по відношенню до зах.

4.7. Адміністрація Сайту зобов’язується не передавати персональні дані третім особам, за винятком випадків, коли передача персональних даних буде необхідною відповідно до вимог чинного законодавства України.
Користувач має право на підставі запиту, надісланого на електронну пошту Адміністрації Сайту, ознайомитись з інформацією про його персональні дані, що обробляються та зберігаються Адміністрацією, вимагати уточнення персональних даних або їх видалення з Інформаційної системи персональних даних Адміністрації Сайту. Пошта Адміністрації Сайту aloftgamebar@gmail.com

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Користувач має права та обов’язки, визначені цією Угодою та чинним в Україні законодавством.
5.2. Користувач зобов’язаний користуватися Веб-сайтом, послугами, що надаються Адміністрацією Сайту, матеріалами та інформацією, що є Контентом Сайту, за умови дотримання положень цієї Угоди.
5.3. Користувач зобов’язаний за жодних обставин не вчиняти таких дій:
5.3.1. копіювання, розповсюдження, завантаження, передача, продаж або будь-яке інше не погоджено з Адміністрацією Сайту використання об’єктів інтелектуальної власності Адміністрації;
5.3.2. наповнення веб-сайту будь-якої свідомо неправдивої інформації та/або матеріалами такого характеру;
5.3.3. видача себе за іншу особу або представника організації, підприємства, установи без будь-яких прав і підстав, у тому числі, за Адміністрацію Сайту, а також введення в оману інших Користувачів Сайту;
5.3.4. будь-які інші протиправні дії, що суперечать чинному в Україні законодавству та цій Угоді.
5.4. Адміністрація Сайту зобов’язана докласти всіх розумних зусиль для підтримки Сайту в робочому стані, однак не гарантує постійної та безперебійної роботи Сайту та не несе відповідальності за забезпечення його безперебійного функціонування.
5.5. Адміністрація Сайту має право на власний розсуд видалити з Сайту будь-яке повідомлення користувача, якщо воно порушує вимоги чинного законодавства України або умови цієї Угоди.

6. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ

6.1. Сайт, весь Контент, інформація, надана Користувачам доступні на веб-сайті матеріали можуть змінюватися Адміністрацією Сайту без будь-якої явної гарантії, тієї, що мається на увазі або передбаченої Законом, на послуги, що надаються Адміністрацією сайту, в тому числі, але не обмежуючись гарантії достовірності, корисності товарної придатності, відповідності відповідним цілям, дотримання або гарантій, що виникають у процесі надання послуг, у процесі переговорів при використанні послуг або в момент укладання угоди.
6.2. Виключення гарантій, зазначених вище, здійснюється лише у межах, визначених чинним законодавством України.

7. Обмеження відповідальності

7.1. Адміністрація Сайту не несе жодної відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки та неточності, які можуть бути виявлені користувачем у матеріалах, розміщених на веб-сайті.
Адміністрація Сайту докладає всіх зусиль для того, щоб забезпечити точність та достовірність наданої на веб-сайті інформації.
7.2. Адміністрація Сайту не несе відповідальності перед будь-яким користувачем за використання чи неправильне використання ним продукції та/або послуг.
Таке обмеження відповідальності застосовується, щоб уникнути компенсації за пряму, непряму, випадкову або іншу шкоду, що виникла внаслідок отримання Користувачем послуг, у тому числі продукції, переданої Адміністрацією відповідно до Договору між Адміністрацією Сайту та Користувачем, який укладається у будь-якому у будь-якому випадку оформлення. Замовлення за допомогою Веб-сайту.
7.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за неповну, неточну, некоректну вказівку своїх персональних даних Користувачем при реєстрації (створенні облікового запису) або формуванні Замовлення без здійснення реєстрації.
7.4. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача стосовно третіх осіб або за можливі протиправні дії третіх осіб стосовно користувача.
7.5. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за збитки, збитки або витрати, які виникли у Користувача через неможливість використання Сайту.

8. ПОРЯДОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Ця Угода набуває чинності для кожного користувача Сайту при наданні ним своєї Угоди з умовами цієї Угоди та діє між Користувачем та Адміністрацією Сайту протягом усього періоду використання Користувачем Сайту.

9. ЗМІНИ

9.1. Адміністрація Сайту має право вносити зміни до цієї Угоди. Зміни будуть опубліковані на сайті loftgamebar.com.

9.2. Зміни будуть розповсюджуватись у тому числі на осіб, які вже є користувачами Веб-сайту на момент набуття чинності такими Змінами.
Зміни починають діяти після закінчення